T-Control

Wygodne ciepło z regulacją T-CONTROL

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości wyświetlacza dotykowego sterowanie obiegami grzewczymi, modułami solarnymi, zbiornikami buforowymi i CWU jest proste i łatwe.

T-Control

Lambda

  • Kontrola spalania (sterowanie sondą lambda)
  • Zarządzanie buforami
  • Zarządzanie układem podmieszania powrotu (pompa i zawór mieszający)
Lambda

Moduł kaskady

Dzięki sterowniku HERZ BioControl 3000 umożliwione jest połączenie kilku kotłów kaskadowo.

Moduł kaskady