HERZ Produkt

Wygodne i komfortowe ogrzewanie …

Najnowocześniejsze urządzenia do spalania peletu oraz zrębek drzewnej do mocy 1500 kW (przy pracy kaskadowej do 4500 kW), kotły zgazowujące do 40 kW i pompy ciepła do 40 kW. Firma HERZ oferuje pełną gamę nowoczesnych, oszczędnych i przyjaznych dla środowiska systemów grzewczych z najwyższym komfortem i najwyższej sprawności. Ponadto firma HERZ oferuje podgrzewacze wody, zbiorniki buforowe i ciepłej wody użytkowej.

Kocioł zgazowujący drewno kawałkowe

Moc w zakresie od 7,6 do 40 kW

Kocioł kombinowany zgazowujący i peletowy

Moc w zakresie od 6 do 40 kW

Kocioł peletowy

Moc w zakresie od 3,5 do 60 kW

Zrębka -/ pelet

Moc w zakresie od 6 do 4500 kW

Pompy ciepła

Moc w zakresie od 5 do 40 kW