Zbiornik na ciepłą wodę użytkową oraz bufor

Zastosowanie zasobników buforowych i ciepłej wody HERZ daje najlepsze rezulataty!

Zbiornik multifunkcyjny HERZ

 • Dwustrefowy zbiornik buforowy
 • Higieniczny moduł podgrzewania wody
 • Moduł obiegu grzewczego (2 obiegi grzewcze)
 • Przyłącze do systemów solarnych

Zbiornik został specjalnie zaprojektowany do połączenia z pompami ciepła. Gwarantujemy optymalne wykorzystanie energii. Specjalnie wykonane wewnętrzne (płyty oddzielające warstwę, zespół dyszy, etc.) zapewnia układ buforowania i dystrybucji o wysokiej sprawności i efektywności. Dowolna ilość energii może być dystrybuowana do systemów grzeczych lub innych celów.

Zasobnik Ciepłej Wody Użytkowej

 • Pojemności użytkowe 300 do 1000 litrów

Zasobnik ciepłej wody do układu solarnego

 • Zasobnik ciepłej wody użytkowej z dodatkową wężownicą do wykorzystania ewentualnego układu solarnego. Pojemność użytkowa 300 do 500 litrów

Zbiornik buforowy

 • O pojemności 200 do 5000 litrów, większe bufory dostępne na zamówienie
 • Zbiorniki buforowe dostępne są również z dodatkową wężownicą solarną

Moduł świeżej wody użytkowej

 • Dla dynamicznego podgrzewania ciepłej wody.
 • Stacja umożliwia higieniczne natychmiastowe przygotowanie Ciepłej Wody Użytkowej w momencie zaworu czerpalnego.
 • Pozwala uniknąć strat buforowania w zasobniku ciepłej wody użytkowej.