Centrum szkoleniowe

Centrum szkoleniowe Odnawialnych Źródeł Energii w pobliżu miejscowości Pinkafeld dzieli się na budynki laboratoryjne i 3 działy: biomasa, pompy ciepła i laboratoria chłodnictwa i hydrauliki.

Dział poszukiwania i testowania nowych rozwiązań zajmuje powierzchnię 1450m² i 1650m².

Główna część laboratoryjna to hala testowania kotłów z 8 wbudowanymi kominami, w której przeprowadza się testy i badania nowoczesnych urządzeń bazujących na odnawialnym materiale, jakim jest biomasa. Równolegle wdrażane są produkty z grupy pomp ciepła i testowane układy solarne oraz elementy hydrauliki. Poprzez połączenie produkcji z poszukiwaniem nowych rozwiązań i wdrażanie ich na rynek, nieustannie podnosi się standard i jakość produktów, które na dzień dzisiejszy mogą objąć projekty w zakresie do 2 MW.

Herz - Kompetenzzentrum Erneuerbare Energiesysteme