Regulacja Lambda

  • Kontrola spalania (sterowanie sondą lambda)
  • Zarządzanie buforami
  • Zarządzanie układem podmieszania powrotu (pompa i zawór mieszający)
  • Obieg grzewczy, kontrola obiegu solarnego i ciepłej wody możliwy za pośrednictwem zewnętrznego sterownika!