T-CONTROL

Wygodne ciepło z regulacją T-CONTROL

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości wyświetlacza dotykowego sterowanie obiegami grzewczymi, modułami solarnymi, zbiornikami buforowymi i CWU jest proste i łatwe.

Dzięki wygodnemu menu i prostemu układowi ekranu z schematycznymi rysunkami 3D sterownik HERZ zapewnia komfortowe i proste sterowanie urządzeniem.

Modułowe przyłącza T-CONTROL umożliwiają przyłączenie 55 modułów. Tak więc, centralna jednostka sterująca przetwarza kontrolę parametrów spalania (kontrola sondą Lambda), zarządza buforami, obiegami grzewczymi, modułem grzania ciepłej wody, energii słonecznej lub dodatkowym źródłem ciepła (np. innym kotłem). W każdym momencie istnieje możliwość dodania dodatkowego modułu.

Centralna jednostka sterująca dla:

  • Zarządzania buforami
  • Układem podmieszania powrotu (zawór pompy i zawór mieszający)
  • modułem Ciepłej Wody Użytkowej
  • Zarządzanie obiegami grzewczymi (pompy i zawór mieszający)
  • Regulacja obiegu solarnego
  • Ochrona przed zamarzaniem

Zdalny dostęp do kontroli dzięki portalowi myHERZ

Jako dodatek, T-CONTROL oferuje możliwość zdalnej wizualizacji i zdalnej obsługi za pomocą smartfona, tabletu lub komputera PC. Sposób obsługi jest taki sam jak przy użyciu dotykowego ekranu sterownika bezpośrednio na kotle.
Zatem, procesy i parametry mogą być odczytywane i zmieniane z dowolnego miejsca w dowolnym czasie.

Fernzugriff auf die Regelung T-CONTROL
my HERZ Fernsteuerung