Podziel się

Moduł kaskady

Szczególną zaletą kaskady jest efektywne wykorzystanie jednostek kotłowych w okresach z mniejszym zapotrzebowaniem ciepła (na przykład, w okresie przejściowym).

Dzięki opracowanemu przez inżynierów HERZ sterownikowi kaskady, uzyskuje się wyższą wydajność układu poprzez stopniowe wykorzystywanie jednostek kotłowych oszczędzając przy tym energię poprzez podniesienie wydajności urządzeń.

Z HERZ T-CONTROL można połączyć do 8 kotłów kaskadowo.

Schemat kaskady Biofire

Schemat kaskady Biomatic