KOMFORTOWE I WGODNE OGRZEWANIE ZE ZRĘBKÓW DRZEWNYCH I PELETÓW!

Kocioł kondensacyjny zasilany zrębką drzewną
firematic CONDENSATION 30–40

Zakres mocy od 9 do 40 kW

Po udanym wprowadzeniu na rynek kotła kondensacyjnego na pellet i intensywnych pracach badawczo-rozwojowych wprowadziliśmy na rynek pierwszy kocioł kondensacyjny zasilany zrębką drzewną. Kocioł firematic CONDENSATION jest dostępny o mocy 30 kW oraz 40 kW. Za ten produkt firma HERZ Energietechnik GmbH otrzymała nagrodę Innowacja roku Burgenland w kategorii dużych przedsiębiorstw.

Kocioł kondensacyjny zasilany zrębką drzewną wykorzystuje tzw. ciepło utajone zawarte w spalinach. Wykorzystanie tego ciepła zachodzi gdy gorące spaliny są ochładzane do tego stopnia, że wykrapla się z nich woda. Zawarta w nich energia cieplna (ciepło kondensacji) jest uwalniana. To dodatkowe ciepło jest oddawane do systemu grzewczego. W rezultacie kocioł osiaga sprawność do 106% a spaliny zawierają znacznie mniej pyłów.

Zalety kotła:

 • 1. Podajnik paliwa z prawej lub lewej strony kotła i automatyczne czyszczenie rusztu

  • Załadunek paliwa do komory spalania z boku kotła.
  • Pełne czyszczenie rusztu, który uchyla się automatycznie.
  • Czysty ruszt zapewnia prawidłowy przepływ powietrza.
  • Nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia.
 • 2. Sprawność do 106%

  • Para wodna zawarta w spalinach jest ochładzana do momentu skroplenia i powstania kondensatu w wymienniku ciepła. Podczas procesu ochładzania odzyskiwane jest cieplo kondensacji, które możemy wykorzystać do ogrzewania. W ten sposób uzyskuje się sprawność sięga nawet 106%.
 • 3. Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła

  • Powierzchnia wymiennika ciepła wykonanego ze stali nierdzewnej jest czyszczona automatycznie poprzez mechanizm spłukiwania we współpracy ze zintegrowanymi turbulatorami, nawet podczas pracy kotła. Nie jest konieczne ręczne czyszczenie wymiennika.
  • Niezmiennie wysoki stopień sprawności przy częstym czyszczeniu powierzchni wymiennika ciepła umożliwia niskie zużycie paliwa.
  • Powstały popiół lotny, kondensat oraz woda płucząca wymiennik są automatycznie odprowadzane do kanalizacji za pomocą odpływu.
 • 4. Energooszczędne spalanie dzięki zastosowaniu sondy Lambda

  • Wbudowana sonda Lambda, monitoruje w sposób ciągły parametry gazów spalinowych, wykrywa zmiany jakości paliwa i zapewnia optymalne warunki spalania oraz niskie wartości emisji zanieczyszczeń.
  • Sonda Lambda kontroluje dopływ powietrza i zapewnia czyste spalanie nawet przy częściowym obciążeniu.
  • W rezultacie zapotrzebowanie na paliwo jest niższe i nawet używając paliw różnej jakości uzyskujemy niskie wartości emisji.
 • 5. Korpus kotła wykonany w 100% ze stali nierdzewnej

 • 6. Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce

  • Dzięki kompaktowym wymiarom jest możliwy łatwy montaż oraz szybkie podłączenie kotła do instalacji.
 • 7. Cicha praca
Paliwa:
Zrębki drzewne i pelety
Ogrzewanie zrębkami drzewnymi i peletem
Ogrzewanie zrębkami drzewnymi i peletem
Więcej informacji w broszurze!
Systemy magazynowania i technologie transportu paliwa
Systemy magazynowania i technologie transportu paliwa
System magazynowania i przenośników

PROSTY, NOWOCZESNY I WYGODNY

Przyjazne dla użytkownika sterowanie dotykowe T-CONTROL

 • Wygodne menu nawigacyjne i prosty układ ekranu
 • Zdalna wizualizacja i zdalna konserwacja poprzez smartfona, komputer lub tablet PC
 • Transfer danych i aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem pamięci USB
 • Możliwość komunikacji Modbus

Moduł kaskady

T-CONTROL daje możliwość połączenia do 8 urządzeń wyposażonych w system sterowania T-control, które będą pracowały kaskadowo. Szczególną zaletą kaskady jest skuteczne zabezpieczenie kotła przed zużyciem w czasie mniejszego zapotrezbowania.