Share

Systemy magazynowania i urządzenia transportujące do peletu

Możliwości transportu przy pomocy ślimaka elastycznego

Elastyczny podajnik ślimakowy

Podajnik z elastycznym ślimakiem jest prostym i energooszczędnym systemem podawania paliwa z magazynu.

Ten system nadaje się do: peletu HERZ pelletstar 10-60, HERZ Pelletfire 20-40, HERZ Firematic 20-201

Elastyczny podajnik ślimakowy z rurą opadową

Jeżeli pomieszczenie magazynowe znajduje się powyżej pomieszczenia kotłowni nie ma problemu z układem ślimakowym przy zastosowaniu rury opadowej.

Ten system nadaje się do: peletu HERZ pelletstar 10-60, HERZ Pelletfire 20-40, HERZ Firematic 20-201

Ślimak elastyczny – łamany

Układ podawania paliwa bardziej elastyczny jeżeli chodzi o zastosowanie w ciasnych pomieszczeniach (2 układy podajnika elastycznego).

Ten system nadaje się do: peletu HERZ pelletstar 10-60, HERZ Pelletfire 20-40, HERZ Firematic 20-201

Ślimak elastyczny z głowicą do silosa workowego

Magazyn paliwa w postaci silosa workowego : Silos workowy może być instalowany bezpośrednio w kotłowni i zapewnia w ograniczonej przestrzeni optymalne rozwiązanie.

Ten system nadaje się do: peletu HERZ pelletstar 10-60, HERZ Pelletfire 20-40, HERZ Firematic 20-201

Możliwości transportu paliwa przy użyciu systemu pneumatycznego

Modułowy układ ślimakowy w przestrzeni magazynowania połączony z głowicą pneumatyczną w kotłowni i zbiornikiem pneumatycznym przykotłowym.

Nagarniacz piórowy przystosowany do transportu pneumatycznego zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i niezależnego ustawienia kotła w kotłowni.

Ten system nadaje się do: peletu HERZ pelletstar 10-60, HERZ Pelletfire 20-40, HERZ Firematic 20-201

Nagarniacz piórowy z przyłączem pneumatycznym i zbiornikiem pneumatycznym.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni poprzez eliminację ześlizgów ponad nagarniaczem.

Ten system nadaje się do: peletu HERZ pelletstar 10-60, HERZ Pelletfire 20-40, HERZ Firematic 20-201

System czteropunktowego zasysania

Układ 4 sond ssących może być indywidualnie dobrany. System może być łatwo zainstalowany i jest dostosowany do każdej przestrzeni. Jest to uniwersalne rozwiązanie.

Ten system nadaje się do: peletu HERZ pelletstar 10-60, HERZ Pelletfire 20-40, HERZ Firematic 20-201

Układ pneumatyczny z silosów workowych.

Pozwala na prosty i szybki montaż.

Ten system nadaje się do: peletu HERZ pelletstar 10-60, HERZ Pelletfire 20-40, HERZ Firematic 20-201

Układ podawania paliwa ze zbiornika podziemnego.

Ten system nadaje się do: peletu HERZ pelletstar 10-60, HERZ Firematic 20-201

Możliwości podawania peletu nagarniaczami piórowymi

Magazyn paliwa i kotłownia na tym samym poziomie. Układ podawania nagarniaczem piórowym, dodatkowo 2 podajniki podające.

Ten system nadaje się do: HERZ firematic 20-201, firematic 20-499, HERZ BioMatic 300-500 & HERZ BioFire 500-1000

Magazyn paliwa i kotłownia na różnych poziomach: poziomy nagarniacz piórowy z podajnikiem i układem spadowym.

Ten system nadaje się do: HERZ firematic 20-201, firematic 20-499, HERZ BioMatic 300-500 & HERZ BioFire 500-1000

Układ podajników stałych

Ślimak sztywny do peletu ustawiony pod kątem

Ten system nadaje się do: peletu HERZ pelletstar 10-60, HERZ Pelletfire 20-40, HERZ Firematic 20-499, 300-500 HERZ Biomatic, HERZ BioFire 500-1000

Układ podajnika poziomego wraz podajnikiem wznośnym. Transport paliwa możliwy pod kątem 15-30°

Ten system nadaje się do: peletu HERZ pelletstar 10-60, HERZ Pelletfire 20-40, HERZ Firematic 20-499, 300-500 HERZ Biomatic