MOC W ZAKRESIE OD 4,8 DO 18,7 kW (5 TYPY)

Pompa ciepła commotherm SW i WW

możliwa praca w układzie Solanka/Woda lub Woda/Woda

  • Wysoki współczynnik COP
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Szybki zwrot koszów
  • Niskie zapotrzebowanie na energię
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Zrównoważone wykorzystanie ciepła ze środowiska
  • Idealny dla budynków głęboko modernizowanych
  • Źródło ciepła: grunt lub woda