Krmiljenje Lambda:

  • Krmiljenje izgorevanja (z lambda sondo)
  • Upravljanje hranilnika
  • Dvig temperature povratka (črpalka in motorni mešalni ventil)
  • Krmiljenje ogrevalnih krogov in solarnega kroga ter priprava sanitarne tople vode je mogoča preko zunanjega krmilnika!