Strokovni center za obnovljive vire energije

Strokovni center za obnovljive vire energije s svojim sedežem v Pinkafeldu je razdeljen v 2 laboratorijska dela s 3 organizacijskimi enotami: biomasa, toplotne črpalke & hlajenje in enota za preizkušanje hidravlike.

Razteza se na velikosti 1450 m² in 1650 m² bruto površine. Funkcije strokovnega centra so raziskave, razvoj in testiranje.

Glavni del laboratorija so testne postaje z 8 dimniki za razvoj najmodernejših biomasnih kotlov in ogrevalnih naprav. Nadalje se v laboratoriju odvija razvoj toplotnih črpalk in testiranje solarnih sistemov in hidravličnih povezav. S povezovanjem tehničnih in proizvodnih zmogljivosti ne dosegamo napredka le z novimi proizvodi, temveč tudi z obstoječimi proizvodi. In se s novimi dognanji in znanji pomikamo proti moči 2 MW.

Herz - Kompetenzzentrum Erneuerbare Energiesysteme